Välkommen
I dag är det

Strömmingsleken 2014 - 50 Års Jubileum
kommer att pågå den 22-24 augusti 2014.

Dragningen av högvinsterna i föreningarnas egna lotteri på Strömmingsleken föll ut med följande vinst nummer:
1:a pris, Lönns Buss. Lott nr 4566
2:a pris, Euronics. Lott nr 3466
3:e pris Colorama. Lott nr 8

Lotteridragningen utförd av lotterikontrollant Arne Hansen.

Vill tacka alla inblandade i årets STRÖMMINGSLEK, UTAN Er ingen fest!
Vi ses 2015 som läget ser ut nu.